fredag den 20. maj 2016

Att ställa om med barn

Teman för 3. dialogkväll var Att ställa om med barn. 

Indledningen denna gången, var en kort filmessä som jag hade gjort speciellt till anledningen. 
Även innan jag blev mamma hade jag stor oro för klimatförändringarna, men ansvaret för ett litet nyfödds barns liv mångadubblade den ångest för mig. Det var givande att få sätta ord och bilder på min egen känsla av sårbarhet inför vad framtiden komma bjuda oss. Det finns mycket litteratur om olika typer av känsla man som ny förälder kan bli bekannt med, men ingenting om just föräldreskap och klimathot eller omställning. Därför tyckte vi det var intressant att ta upp frågan på en dialogkväll. 

Mångfallet i perspektiver var även stort denna kväll. Det var inte bara föräldrar till småbarn som kunde relatere till ämnet, men även föräldrar till större och vuxna barn kunde dela med sig av sina funderingar och erfarenheter. En annan aspekt som kom upp, var minnen från den egna barndommen, och associoationer till vad som egentligen utgör en trygg bas för ett barn. 

Med denna 3. kväll håller vi paus för sommaren och är tillbaka igen med nytt program till hösten. God sommar!

Filmen kan du se här:
eller se den på vimeo

Ingen kommentarer:

Send en kommentar