torsdag den 31. marts 2016

Tack för en lyckad första kväll


Tack till alla som deltog i vår första Dialogkväll den 16 mars!

Temat för denna första kväll tillsammans var "Lycka & Livsvärde". Vi valde att börja kvällen med en uppläsning av ett såkallat textcollage - där vi hade satt ihop olika texter kring temat. Författarna hade bred spännvidd - från Nina Björk, Charles Eisenstein, och Sören Kirkegaard till Dalai Lama och Astrid Lindgren.

Sen fick alla 20 minuters enskild reflexionstid där var och en fick möjlighet att fundera på frågor som tex "När känner du dig levande?" och "Vad är värdefullt i ditt liv?". Sen gick själva workshopdelen igång, där vi samlades i grupper av 5 och samtalade. Vi använde en modell som är inspirerad av Tidsverkstaden, där tanken är att alla ska få lika mycket taltid och alla får chans att prata färdigt till punkt. Vi påminde deltagarna att försöka inte värdera varandra och inte referera till vad andra tycker, utan i första hand utgå från sin egna erfarenheter. Att få tala på ett sådant sätt med varandra skapar en mycket mer tillåtande atmosfär.
Efter att vi hade kört laget runt, öppnade vi för en vanlig dialogbaserad form kring temat. Några grupper valde att stanna kvar lite grann i detta med att köra laget runt. En deltagare kom upp till oss efteråt och sa:
"Det känns som jag har varit på meditation - jag känner mig helt lugn och lätt i kroppen".  Som arrangörer kände vi även själva en lättnad att det blev en lyckad lyckokväll och tacksamma över deltagarnas vilja att lyssna på varandra.

Sedan 16 mars har dagarna gått med påskfirande och det vanliga livet, men nu har vi påbörjat planeringen inför nästa tillfälle den 20 april! Nästa gång är temat "Människa i en hotad värld" där vi vill skapa utrymme för att samtala kring hur vi hanterar och reagerar på osäkerhet. Klimatet, ekonomin, politiken - det hela rör på sig och ingan vet hur världen ser ut om 30-40 år. Detta kan ge anledning till starka känslor som tex rädsla, sorg, ilska - men även hopp och solidaritet kan växa fram.

Formen på kvällarna kommer som sagt skilja sig lite mellan gångerna - vi vill att det ska vara en levande process och intressant att komma varje gång. Nästa gång startar vi parvis. Det ska mynna ut i teman som vi kommer dela med varandra. Vi förbereder också olika infallsvinklar som vi vill använda i samspel med er som deltagare. Kom gärna på en bit mat innan - vi öppnar dörarna 17:30 och tar en blygsam 50-lapp för en enkel, ekologisk måltid.

Hoppas vi ses!

Bästa vårhälsningar,
Åsa & Trine


1 kommentar: